Tilt-bg.com» Проектиране

Проектиране

Дейността на проектантския колектив на „Тилт БГ” ООД обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация.

Ние оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, както и помощ при набавяне на необходимите документи (по долу са изброени) за започване на строителството . За получаване на разрешение на строеж е необходима следната документация:

Съдържание и обхват на проектната документация:

На база тези проектни части се е оформя цената за услугата „цялостно проектиране”. Като трябва да се отбележи, че не за всеки бъдещ строителен обект се изисква цялата проектна документация.

Всички проектанти от целия проектантски състав са членове на Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежават пълна проектантска правоспособност.

Проектантският екип е на разположение да Ви консултира, с цел правилен избор относно вашите инвестиционни намерения в строителството.

Powered by Website.bg