Метални конструкции

  Технопанел комбинира за Вас качествата на традиционните материали за топлоизолация на сгради в един нов продукт.

  TTHERM е изолационна плоча със сърцевина от твърда полиизоциануратна пяна, двустранно каширана с алуминиево фолио, хартия или комбинация от тях.

  Подходящи са за изолация както на стени, така и на покриви и подове.

  Плочите имат следните основни характеристики:

  • Топлоизолация – притежават коефициент на топлопроводимост λ = 0.022 W/mK;
  • Плътност - ρ = 30 kg/m3
  • те са трудно горим продукт, което гарантира висок клас по реакция на огън;
  • Водопоглъщане – до 2 %
  • Носимоспособност - ≥ 140 kPa

  TTHERM се предлага в следните стандартни размери:

  • 1200/2400/d*
  • 600/2400/d*

  * d = 30; 40; 50; 60; 80; 100mm