Строителство

Фирма Тилт БГ ООД предлага:

  • изкопни дейности и извозване на строителни отпадъци и материали
  • доставка и полагане на анкерни устройства
  • доставка и изливане на бетон