Метални конструкции

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ ВРАТА И ПАНЕЛ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАНЕЛ И ПРОЗОРЕЦ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  9.Метален профил 

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАНЕЛ И ПРОЗОРЕЦ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  З.Самонарезен винт

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАНЕЛИ ПРИ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  6.Изолация

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ

  1.Сандвич панел
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕННИ ПАНЕЛИ ОТКРИТ МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  4.Носеща конструкция

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕННИ ПАНЕЛИ СКРИТ МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция

  ДЕТАЙЛ ВРЪЗКА СТЕНА-ПОКРИВ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  8.Полиуретаново уплътнение

  ДЕТАЙЛ ВЪНШЕН РЪБ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция

  ДЕТАЙЛ ВЪТРЕШЕН РЪБ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  7.Ламарина с дебелина 0,75mm

  ДЕТАЙЛ ВЪТРЕШНО ВОДООТВЕЖДАНЕ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  6.Изолация
  7.Ламарина с дебелина 0,75mm

  ДЕТАЙЛ ВЪТРЕШНО ВОДООТВЕЖДАНЕ СКРИТ УЛУК

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  6.Изолация

  ДЕТАЙЛ ГАРАЖНА СЕКЦИОННА ВРАТА

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ ГАРАЖНА СЕКЦИОННА ВРАТА

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ НА БИЛО

  1. Сандвич панел
  2. Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и полиестерно покритие
  3. Самонарезен винт
  4. Носеща конструкция
  5. Уплътнение
  6. Изолация
  8. Полиуретаново уплътнение

  ДЕТАЙЛ НА ВРЪЗКА ПАНЕЛ ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ

  1. Сандвич панел
  2. Обшивка от ламарина с дебелина 0,5 mm и PE-полиестерно покритие
  3. Самонарезен винт
  4. Носеща конструкция
  5. Уплътнение
  7. Ламарина с дебелина 0,75 mm

  ДЕТАЙЛ НА КАЛКАН

  1. Сандвич панел
  2. Обшивка от ламарина с дебелина 0,5 mm и PE-полиестерно покритие
  3. Самонарезен винт
  4. Носеща конструкция

  ДЕТАЙЛ НА УЛУК ПРИ ВЪНШНО ВОДООТВЕЖДАНЕ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие 3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ НА ФРОНТОН

  1. Сандвич панел
  2. Обшивка от ламарина с дебелина 0,5 mm и PE-полиестерно покритие
  3. Самонарезен винт
  5. Уплътнение
  9. Метален профил

  ДЕТАЙЛ НА ЦОКЪЛ ПРИ ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

  1. Сандвич панел
  2. Обшивка от ламарина с дебелина 0,5 mm и PE-полиестерно покритие
  3. Самонарезен винт
  4. Носеща конструкция
  5. Уплътнение
  6. Изолация

  ДЕТАЙЛ НА ЦОКЪЛ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

  1. Сандвич панел
  2. Обшивка от ламарина с дебелина 0,5 mm и PE-полиестерно покритие
  3. Самонарезен винт
  4. Носеща конструкция
  5. Уплътнение
  6. Изолация

  ДЕТАЙЛ СТЕНА-ПОКРИВ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  6.Изолация

  ДЕТАЙЛ ФРОНТОН ПРИ ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ ФРОНТОН ПРИ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и PE-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  6.Изолация
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ ЦОКЪЛ ПРИ ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покрити!
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  6.Изолация
  9.Метален профил

  ДЕТАЙЛ ЦОКЪЛ ПРИ ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

  1.Сандвич панел
  2.Обшивка от ламарина с дебелина 0,5mm и РЕ-полиестерно покритие
  3.Самонарезен винт
  4.Носеща конструкция
  5.Уплътнение
  6.Изолация
  9.Метален профил