Метални конструкции

  Ние от фирма ТИЛТ БГ проектираме, произвеждаме и изграждаме метални халета, ферми за халета, производствени помещения от метал, метални гаражи, складови помещения, подови конструкции, строителство на къщи с метален скелет. Предлагаме ви демонтаж и монтаж на метални конструкции нови и втора употреба, носещи метални конструкции. Демонтаж на халета, спортни съоръжения от метал, стоманени халета и навеси, автосервизи. Производство и монтаж на анкерни устройства за вграждане в бетон, стандартни и нестандартни изделия от метал, монтаж на термопанели и др.
  Ние доставяме и изграждаме халета и конструкции от метал в цялата страна без значение от сложността и размерите на металната конструкция. Предлагаме ви проектиране на халета с метална конструкция съобразно вашите индивидуални изисквания.
  Предлагаме ви изграждане на стоманени конструкции на болтова връзка и на заваряване. При болтовата връзка има възможност след време металното хале да бъде демонтирано и преместено на друго място.
  Предлагаме ви демонтаж на метални халета и стоманени конструкции и преместване на съществуващи метални халета и метални конструкции.
  Предлагаме ви реконструкция, ремонт, реновиране на съществуващи халета, обличане с термопанел и др.

  Основни предимства на металните конструкции за изграждане на халета са:

  • Чрез метални конструкции могат да се изградждат сгради с голям светъл отвор (без наличие на междинни колони).
  • Кратки срокове и ниска цена на халета от стомана - Стоманените халета се произвеждат и монтират много по-бързо от стоманобетонните, което води до по-ниска себестойност
  • Голямо разнообрази на форми и размери - проектират се и изпълняват във всякакви форми. Могат да бъдат квадратни, правоъгълни, овални, различна височина, на няколко нива (няколко етажа)

  fghghfh h hgf gh ghf   ghfgh h gfh gh gh fghf ghfgh fgh fgh 

    

    

  Може да разгледате нашите цени за монтаж на термопанели – покривни термопанели и стенни термопанели „тук“
  Може да разгледате нашите цени за производство на метални конструкции „тук“
  Може да разгледате нашите цени за доставка на покривни термопанели и стенни термопанели „тук“