Метални конструкции

  ОПАКОВАНЕ

  Сандвич панелите се доставят на стекове. За да се гарантира защита на ръбовете на панелите при извършване на товароразтоварни дейности с помощта на кран с подемни колани, стековете трябва да се подсилят отдолу и отгоре с ъгли, които придружават панелите при всяка експедиция.

  ТРАНСПОРТИРАНЕ

  Сандвич панелите трябва да се транспортират само с технически изправни камиони.

  Повърхностите, които са в пряк допир с панелите, трябва да бъдат чисти. Не е допустимо пирони или други остри предмети да стърчат от пода или страните на ремаркето, всички остри предмети трябва да бъдат обезопасени, за да се избегне повреда на панелите.

  Превозното средство трябва да бъде достатъчно дълго, за да осигури достатъчна основа за натоварените стекове. Позволено е стековете да излизат не повече от 1,5m от ремаркето. Препоръчителната товарна ширина на ремаркето е 2500mm, а максималната скорост на пътуване не трябва да надвишава 70km/h.

  Превозното средство трябва да бъде оборудвано с товарни колани, за да се обезопасят панелите в ремаркето. Броят на коланите зависи от дължините на превозваните панели, като коланите трябва да бъдат разположени приблизително през 2т. В случай, че в ремаркето се превозват и обшивки, те трябва да бъдат затегнати с отделни колани.

  Панелите трябва да се контролират за дефекти при доставката. Рекламациите трябва да са посочени в товарителницата и придружаващите документи, които получателят или негово упълномощено лице е подписал и да се съобщят веднага писмено на компетентното пласментно бюро, съгласно Договора за продажба.

  РАЗТОВАРВАНЕ

  Разтоварването на панелите трябва да става по начин показан на схемата по-долу (разтоварването с товароподемната примка може да доведе до повреда на панелите/ стековете от панели)! При дългите стекове трябва да се обърне особено внимание на огъването и провисването. Тези проблеми се отстраняват с употребата на кранови греди и траверси.

  Стекове с дължина до 6m могат да се повдигат и с високоповдигачи.
  Стекове с дължина от 6m до 13,5m да се повдигат с кран или със странични високоповдигачи за дълги панели. За да се гарантира защита на ръбовете на панелите при извършване на товароразтоварни дейности с помощта на кран с подемни колани, стековете трябва да се подсилят отдолу и отгоре с ъгли, които Технопанеп дава с панелите при всяка експедиция.

  СЪХРАНЕНИЕ

  Съхранявайте стековете панели на обекта или в склад! За да предпазите от събиране на вода в основата на стековете, поставете дървени или полистиренови блокове по дължина, с минимална височина ЮОмм. Мястото на складиране трябва да е проветриво.

  Ако стекът панели на обекта не може да бъде съхраняван на закрито, покрийте го с полиетиленово фолио, по начин, непозволяващ навлизане на вода!

  Като минимум покрийте стековете с брезент! Брезентовото покритие не трябва да се затваря отдолу, така че водата да може свободно да се оттича и да се осигурява въздушен поток, който да позволява изсъхване на стековете, в случай че се появи конденз.

  Поставяйте стековете под 5% наклон, за да се предотврати събиране на вода между стековете!

  Не поставяйте повече от 3 стека един върху друг!

  АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

  Следните атмосферни условия са от първостепенна важност при монтаж на сандвич панелите:

  • Поради ниското им собствено тегло монтажът не трябва да се извършва, в случай че скоростта на вятъра надвиши 9m/s.
  • Панелите не трябва да се монтират по време на валежи от сняг и дъжд или в условия на гъста мъгла.
  • Монтажната дейност трябва да бъде спряна когато видимостта в края на деня намалява и няма предвидено изкуствено осветление на строителната площадка.
  • Поставянето на бутилово уплътнение трябва да се извършва при температура на околната среда над 4°С.

  МОНТАЖ

  С цел предпазване от повреда на висококачествените панели, с тях трябва да се борави внимателно. Препоръчително е да се използват чисти ръкавици.
  Краищата на панелите имат грапавини в следствие на рязането им, поради което боята може да се надраска до цинковото покритие, когато панелите се приплъзват надлъжно. На всяко място, където целостта на боята е нарушена, ламарината започва да корозира по-бързо и животът на панела се скъсява съществено.

  Не дърпайте рязко панелите от стека по начина показан на схемата по долу! Дърпането и влаченето на панелите може да доведе до надраскване. Хванете от двете страни и повдигнете чрез избутване в напречна посока!

  При изваждането на единичен панел от стека и пренасянето му ръчно по строителната площадка, уверете се, че се избягва всякакво измятане, огъване и концентрирани товари. Панелите трябва да се пренасят вертикално.

  Обезпечете всички стекове, които са вече отворени, от възможни повреди, причинени от атмосферни въздействия (буря, валежи, и др.).

  Стъпките на работниците също могат да причинят надраскване. Важно е по подметките на обувките или ботушите да не се задържат малки камъчета, стружки и др.

  При монтажа на панелите може да се наложи рязане на място. В такива случаи трябва да се вземе под внимание следното:

  • Преди рязането всеки панел трябва да бъде добре премерен и линиите на рязане да бъдат отбелязани предварително. Линиите трябва да бъдат ясни и да се избягват сложните форми.
  • При рязането панелите трябва да са в хоризонтално положение и добре прикрепени на работния плот или на опори с мека повърхност (дървени палети, полистирен и др.
  • Направените отвори в покривните или стенните панели преди монтажа, отслабват напречното им сечение и затова трябва да се предприемат мерки за адекватно усилване на тези места по време на монтаж.
  • Рязането на покривните панели след като вече са монтирани е възможно само след извършена проверка сигурността на монтажа, за да се избегне разместването на панелите по време на рязане.
  • В случай, че дебелината на панела е много голяма и рязането на двете метални повърхности на панела не може да се изпълни едновременно, линията на рязане се изчертава точно от двете страни на панела и рязането се извършва на два етапа.
  • При монтажа често се образуват изрезки и/ или стружки в резултат на отрязване на панелите или при навиване на самонарезните винтове. Ако те не бъдат отстранени своевременно от повърхността на панела ще корозират и ще причинят ръждиво оцветяване, което е нежелателно особено ако цветът на боята е светъл. Твърде често това оцветяване се счита за предпоставка за увреждане на панелите и естетичността им. Всички стърготини трябва да бъдат отстранявани незабавно от повърхността на панела.
  • Режещите инструменти трябва да осигуряват чисто и лесно рязане, без да причиняват повреди върху повърхността на панела. Подходящи са триони с тесни ленти. Дискови резачки могат да се използват само, когато те гарантират точно и правилно отрязване. Ъглошлайфове, които са оборудвани с дискове за рязане, не са подходящи (изгаряне на разреза и повърхностна ръжда).

  При покриви с малък наклон, има реална опасност от задържане на вода. Дори при коректен наклон по проект, достатъчен за свободното оттичане на водите, може да има места, задържащи вода. Малки вдлъбнатини, причинени от работниците (от ходене или при поставяне на инструменти и др.) могат да доведат до зони, които не са с подходящо оттичане. Ако не бъде осигурено свободно оттичане, задържането на вода ще причини напукване на боята, след това отлепянето й на големи зони и накрая до агресивна корозия на метала под боята. За да се предотврати задържане на вода при изпълнението на покриви със сандвич панели трябва да се спазват изискванията за минимален наклон на ската както следва:

  • 5% при покри без напречни съединения или отвори.
  • 7% при покриви с напречни съединения и/ или светлопропускащи отвори.

  Напречни съединения се налагат в редица случаи: по практически съображения и поради разширения в резултат на температурни промени, и най-вече когато необходимата дължина на панелите е значително по-голяма от допустимата за покривни конструкции (над 15м). В тези случаи се използват два панела с по-малка дължина, поставени един след друг. За да се гарантира водопропускливост на връзка припокриващата дължина трябва да е в интервала (100-200)мм.

  Същественото при изпълнение на покриви е, че в следствие на припокриването полагането на панелите се извършва по посока на вятъра. Проекта на покрив, при който е необходимо да бъдат използвани панели с припокриване, трябва да бъде съобразен с преобладаващата посока на вятъра за съответния район. В плана на покрива ясно трябва да бъдат показани посоката на монтаж и посоката на вятъра, така че поставянето на панелите да бъде правилно. Посоката на монтаж е от съществено значение за намаляването на опасността от проникване на вода през покрива на сградата. Панелите и техните монтажни широчини трябва да се обозначат предварително върху монтажен план. При монтажа първия елемент трябва да се центрира и закрепи точно по план. Коригирането на следващите панели чрез дърпане и натискане не е възможно. Последващите панели след това могат да се монтират без проблем. Препоръчително е да се контролират допуските на елементите и съответно да се взимат под внимание. Съгласуването на съответните корекции трябва също да се вземе предвид в монтажния план.

  За монтажа на панелите използвайте препоръчани от производителя самонарезни винтове. Видът на винтовете се определя в зависимост от дебелината на панела и носещата конструкция. За да се постигне адекватно закрепване на панела към конструкцията, е от съществено значение винта да се поддържа в перпендикулярно на панела положение по време на завиване. Поради тази причина силно се препоръчва употребата на специални винтоверти, оборудвани с накрайник за дълги винтове. Използвайте винтове от неръждаема стомана за закрепване на сандвич панелите към конструкцията, когато са налице следните условия:

  • Атмосферата във вътрешността на сградата се характеризира с постоянна влажност на въздуха над 70%.
  • Атмосферата във вътрешността на сградата е химически агресивна.
  • Съхраняваното оборудване изисква особена защита.

  Благодарение на специално проектираната носеща резба на винта без нарези директно под главата на винта и наличието на шайба с EPDM вулканизирано уплътнение, едновременно се постига водоплътност и дълготрайност на съединението.

  По време на монтажа трябва да се отдели специално внимание на плътността на връзките. Не трябва да се допуска въздушно пространство в надлъжната фуга между два съседни панела.

  ЗАЩИТНО ФОЛИО

  Защитното фолио е поставено с цел да се избягват замърсявания и механични повреди по време на транспортирането и монтажа на панелите. То трябва да се отстрани веднага след приключване на монтажните работи, тъй като става крехко поради атмосферните условия и след това се отстранява трудно или не може да се отстрани напълно. В местата на напречни снаждания на панелите фолиото трябва да се отстрани преди монтажа. В случай, че се наложи престой на панелите на строителната площадка, уверете се, че фолиото ще бъде премахнато не по-късно от три месеца след като сте получили уведомление за готова поръчка.

  Не излагайте панели с неотстранено защитно фолио на пряко слънчево греене!