Метални конструкции

  Доставка и монтаж на покривните сандвич панели TTOP с изолация от полиуретанова твърда пяна (PUR), полиизоциануратна твърда пяна (PIR) или минерална вата (MW) са подходящи за всякакъв вид топлоизолирани покриви при минимален наклон на ската 7%. Проблеми като течове или прах са изцяло елиминирани чрез прецизните и безупречни сглобки на панелите ТЕХНОПАНЕЛ.

  Благодарение на изключителното поведение при понасяне на натоварвания и малкото им собствено тегло, панелите ТТОР позволяват достигане на по-големи разстояния между столиците, което води до спестяване на материал от носещата конструкция и съкращаване времето за изпълнение. Те могат да бъдат с 3 или с 5 ребра, като външният и вътрешният слоеве са галванизирани, поцинковани стоманени листове със завършващо полиестерно цветно покритие.

  Стандартните дебелини на панелите ТТОР са в диапазон 30 - 120 мм.

  • Покривна широчина - 1000мм
  • Максимална дължина - 15000мм

  ТТОР 3 – Покривни панели с три ребра

  ТТОР 5 – Покривни  панели с пет ребра

  Връзката между покривните панели ТТОР е постигната чрез коронно застъпване с празното ребро на съседния панел.