Метални конструкции

  Термопанели за хладилни камери Frigopanel

  В зависимост от дебелината си те се делят на панели за хладилни камери с положителна температура и панели за хладилни камери с отрицателни температури.

  Панели за плюсови хладилни камери

  Frigopanel TFACE T  е серия от самоносещи панели с изолация от пенополиуретан, полезна ширина 1000мм, с дебелина 60-80-100-120мм.

  Серията е със сглобка зъб-жлеб за изграждане на хладилни складове и помещения с положителни температури, и е проектирана да осигори цялостно решение за изискванията на хладилната индустрия като предостава следните предимства:

  • Ниска топлопропускливост
  • Водонеабсорбираща повърхност
  • Ниско тегло
  • Приятен естетически вид
  • Дълготрайност
  • Лесен и бърз монтаж

  Максимално допустимо натоварване в kg/m2

   

  Панели за минусови хладилни камери

  Frigopanel TFACE T  е серия от самоносещи панели с изолация от пенополиуретан, полезна ширина 1000мм, с дебелина 120-150-180мм.

  Серията е със сглобка зъб-жлеб за изграждане на хладилни складове и помещения с отрицателни  температури, и е проектирана да осигури цялостно решение за изискванията на хладилната индустрия като предостави следните предимства:

  • Ниска топлопропускливост
  • Водонеабсорбираща повърхност
  • Ниско тегло
  • Приятен естетически вид
  • Дълготрайност
  • Лесен и бърз монтаж

  Максимално допустимо натоварване в kg/m2