Услуги

Ние от фирма "ТИЛТ БГ" ООД извършваме проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и извън гаранционно обслужване в следните направления:

1. Метални конструкции

 • Проектиране и монтаж на халета и всякакви метални конструкции

 • Производство и монтаж на метални шкафове

 • Производство и монтаж на портални врати

 • Производство и монтаж на съоръжения от неръждаема стомана за медицински нужди

 • Производство и монтаж на анкерни устройства

 • Производство и монтаж на всякакви нестандартни изделия от метал

2. Термопанели

 • Доставка и монтаж на стенни и покривни термопанели с различна дебелина, цвят, профил, производител

 • Довършителни дейности след монтаж на термопанел – улуци, обшивки, поставяне на силикон и пяна

3. Топлообменници

 • Доставка на споени пластинчати топлообменници

 • Доставка на разглобяеми пластинчати топлообменници

 • Доставка на кожухотръбни пластинчати топлообменници

4. Климатизация и отопление

 • Доставка и монтаж на битови климатици

 • Доставка и монтаж на климатични системи за офиси, административни сгради и индустриални приложения

 • Доставка и монтаж на термопомпи и чилъри за индустриални нужди за охлаждане и загряване на газове, течности и др.

5. Строителство 

 • Изкопни дейности

 • Отливане на бетон

 • Строителство на басейни

 • Строителство на къщи

6. ВиК услуги

 • Изграждане на нови водопроводни инсталации на къщи, офиси, административни сгради

 • Подмяна на съществуващи ВиК инсталации

 • Изграждане и подмяна на уличен водопровод

 • Доставка на нови и подмяна на стари абонатни станции

7. Професионални системи за поддържане на влажност

 • Доставка и монтаж на овлажнители за офиси, магазини, помещение за съхранение на вино CAREL

 • Доставка и монтаж на овлажнители за складове за съхранение на плодове и зеленчуци, помещение за съхранение на вино MIATECH, системи за контролиране на замърсявания във въздуха и очистване на газ етилен в складове за съхранение на плодове и зеленчуци MIATECH

8. Вентилация

 • Изработка на вентилационни решетки, вентилационни камери

 • Търговия и доставка на вентилационно оборудване

 • Доставка и монтаж на вентилационни системи за дома, офиса, административни сгради и предприятия

9. Оборудване за пара и конденз Armstrong

 • Търговия и доставка на оборудване Armstrong

 • Доставка на резервни части

10. Автоматика

 • Доставка и монтаж на автоматика CAREL на стари чилъри и термопомпи за подобряване и удължаване на техния експлоатационен живот

 • Доставка и монтаж на автоматика за отоплителни, климатични и вентилационни системи за контролиране и поддържане на температура и влажност

 • Доставка и монтаж на контролери и системи за дома, офиса, административни сгради, предприятия 

 • Доставка, монтаж и поддържане на BMS системи за дома, офиса, административни сгради, предприятия

11. Проектиране и узаконяване

 • Част „Архитектура” - проект, с количествени сметки 

 • Част „Конструктивна” - проект, с количествени сметки. Проектът е заверен и от техническа контрола по част „Конструкции”

 • Част „Електро” - проект, с количествени сметки 

 • Част „Пожарна безопасност” - проект

 • Част „План за безопасност и здраве” - проект

 • Част „ОиВ” - проект,с количествени сметки 

 • Част „ВиК” - проект,с количествени сметки 

 • Част ”Енергийна Ефективност” - проект

 • Оценка на ”Енергийна Ефективност” - проект

 • Част „Технология” - проект

 • Част „Геодезия” - заснемане, вертикалната планировка

 • Част „Геология” - геоложки доклад

 • Част „Управление на строителните отпадъци“