Tilt-bg.com» Новини

Енергийна ефективност на климатицитеДнес по-голямата част от електрическите уреди се класифицират според тяхната енергийна ефективност. Понятието „енергийна ефективност“ е свързано както с консумацията и разходите за елетрическа енергия, така и с отпечатъка, който използваните устройства оставят в околната среда. Климатиците не правят изключение – и при тях по-високият клас на енергийна ефективност означават по-ефикасна работа, по-нисък разход на електричество и по-малко вреди за околната среда.

Коефициент на енергийна ефективност


Най-често капацитетът на климатичните системи се измерва в BTU (Британски топлинни единици). Този коефициент означава количеството топлина, нужно да се повиши температурата с един ° F (или 0.56° C) в количество вода с обем 1 паунд – 0.45 кг.


1 BTU = 1.055 джаула. Съотношението на BTU към W e 3.41/1, т.е. 3.41 BTU = 1 W.


Най-често цитираният параметър, касаещ енергийната ефективност на климатиците, е коефициентът на работа или COP (Coefficient of Performance). Този показател сочи използваното количество енергия (най-често става въпрос за електрическа) произведеното количество топлина. Важно е да се има предвид, че този коефициент касае само работата в режим на отопление. Когато климатикът работи в режим на охлаждане, коефициентът на работа е по-малък по обективни причини. Когато трябва да се означи ефективността на дадема климатична система в режим на охлаждане се използва коефициентът EER (Energy Efficiency Ratio). Стойностите на този коефициент се изчисляват по два различни начина, което често предизвиква объркване.


При първия начин отдадената мощност в BTU се разделя на консумираната електрическа мощност във вата. Пример: климатик с мощност 12 000 BTU, който консумира 1200 вата дава резултат EER=10. Вторият начин, който се използва в Европа и у нас, е подобен на начина за изчисляване на COP: отдадената мощност, измерена във ватове, се разделя на мощността, консумирана от мрежата.


Ако дадена климатична система с мощност на охлаждане 12 000 BTU отдава 3520 W охлаждане, то коефициентът на енергийна ефективност EER е равен на съотношението на отдадената мощност към консумираната електрическа мощност (във вата - W) в режим на охлаждане. Например ако климатикът отдава 3520 W охлаждане, а консумира 920 W ток, то неговият коефициент EER = 3.826.


Колкото коефициентът EER и COP е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен.


Енергийната ефективност на климатичните системи може да се оценява по тези начини, след което те попадат в различните класове на енергийна ефективност. Класовете за енергийна ефектиност на климатиците в Европа са определени от Европейската комисия EUROVENT. Класификацията по
COP касае най-вече работата на климатиците, произведени до 2010 г. - срокът в рамките който течеше Споразумението от Киото, което регулира отделяните в околната среда вредни влияния като парниковите газове и въглеродния отпечатък.


Клас на енергийна ефективност


Още през 2004 г. Европейският съюз въведе директива 92/75/ЕЕС за енергийно окачествяване на климатичните инсталации за битови нужди с хладилна мощност до 12kW.


Тя определя класове за енергийна ефективност на климатиците от клас А (най-енергоефективните) до клас G (ниска енергийна ефективност). При срок от 10 до 13 години среден експлоатационен живот на качествените климатици, възвращаемостта от спестена консумация на електричество е между две и три години за високоефективните модели клас А. Климатичните инсталации енергиен клас А се препоръчват за отопление през есента и зимата. Те са икономични и намаляват значително разходите за отопление.  


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg