Tilt-bg.com» Новини

Новини

 • Устройство и приложение на топлообменниците

  Пестенето на енергия е огромен и скъпоструващ проблем на многобройни собственици на предприятия и по тази причина те често инсталират устройства наречени топлообменници, чиято основна задача е да усвоят, колкото се може повече топлина от отпадъчните газове. Топлообменниците намират широко приложение и в много други области.

  Прочети публикацията
 • Топлообменни ОВК системи и вентилациионни блокове

  Рекуперацията на топлинна енергия в отоплителните, вентилационни и климатични (ОВК) системи се използва за увеличаване на ефективността и редуциране на енергийните разходи чрез находчива употреба на наличния топлинен ресурс. За целта се използват различни видове рекуперативни топлообменници. Най-разпространените и доказали се в своето качество са пластинчатите топлообмениици, топлинните тръби и системите с междинен топлоносител. 

  Прочети публикацията
 • Принципи на топлообмена и вентилацията за пасивни къщи

  Използването на топлообменници и рекуператори на топлинна енергия е от огромно значение за функционирането на независимия и екологичен модел на пасивните къщи. Съхраняването на енергията, добита от пасивни източници като слънчевата. В това число се предвижда и оползотворяването на отделяната от жителите и от различни уреди в дома. За пасивна се счита сграда, която отговаря на задължителните изисквания на съответния стриктен стандарт: нужната енергия за отопление и вентилация да не надхвърля 15 kWh/m2 годишно, общото енергийно потребление на сградата, покриващо всички нужди на къщата да не надскача лимита от 120 kWh/m2 за една година, въздухопроницаемост на сградата не по-голяма от 0,6 пъти обема при разлика във външното и вътрешното налягане на въздуха от 50 Ра (паскала).  

  Прочети публикацията
Powered by Website.bg