Tilt-bg.com» Новини

Новини

 • Поддръжка на вентилационни системи

  Вентилационните инсталации – битови или индустриални – са сложен комплекс от специализирани съоръжения, които осигуряват достъпа на чист въздух в обслужваните помещения. Инсталациите се състоят от вентилатори, въздуховоди, филтри, нагреватели, вентилационни решетки, дросели и шумозаглушители. Всички тези съставни части на вентилационната система и позволяват да работи така, че да поддържа подвижността и най-вече чистотата на постъпващия въздух. Целта е този въздух да не съдържа вредни елементи, замърсявания, опасни и вредни газове, прах или пари с над допустимата концентрация.  

  Прочети публикацията
 • Какво представляват рекуператорите

  Рекуператорите на въздух са вентилационни съоръжения, подходящи за употреба в жилищни и производствени пространства. Те имат широк спектър на приложение – от представителни обществени сгради до жилища и производствени площи (цехове, складове, работни помещения). Функцията на рекуперативните вентилационни системи е да отнемат енергията от един флуид (най-често въздух) и да я предадат на друг, използвайки полезното и действие за затопляне или охлаждане на пресния въздух в помещението. В жилищните сгради най-често се ползват рекуператори „въздух-въздух“, но при промишлените вентилационни системи има възможност за отвеждане на енергия от течност към пресен въздух. Това повторно оползотворяване на енергията намалява значително разходите и осигуряват висока екосъобразност и по-добър комфорт на работната среда.

  Прочети публикацията
 • Отопление, вентилация и климатизация на пасивните къщи

  Пасивните къщи навлизат все повече в сторителството, което от своя страна поставя редица предизвикателства пред производителите и доставчиците на ОВК системи за топлообмен, вентилационни инсталации, климатични системи и конструкции. Пасивната къща представлява екологичен и енергийно икономичен строителен стандарт, който има за цел да предпазва околната среда от вредни влияния и да осигурява енергийна независимост и ефективност, комфорт и значителни икономии на разходите за енергия. Пасивната къща е отворена строителна концепция, която трябва да отговори на няколко сертификационни критерия, за да бъде зачетена като такава. 

  Прочети публикацията
Powered by Website.bg