Топлообменници

 • Отоплителни и индустриални инсталации, Alfa Laval CB

  Alfa Laval е водещ в света производител на запоени пластинчати топлообменници. Това означава, солиден опит в проектирането им което помага да се проектират да работят в условия на високо налягане и висока температура, и да имат по-ефективното разпределение на структурните напрежения. Типоразмера и броя на пластините на “Alfa Laval CB” позволява да се покриват големи диапазони от мощности и дебити

 • Хладилни и климатични инсталации Alfa Laval AC, AlfaChill

  Споените пластинчати топлообменници са широко използвани в хладилни и климатични инсталации. Те обикновено се използват за прехвърляне на топлина или студ от хладилния агент (основната течност) към вода или незамръзваща течност (вторичен флуид). Серия Alfa Laval AC, AlfaChill

Предлагаме ви доставка на споени топлообменници Alfa Laval за различни приложения

 • битови отоплителни инсталации
 • хладилни инсталации
 • климатични инсталации
 • индустриални приложения
 • хранително вкусова индустрия