Топлообменници

  • Споени топлообменници за индустриални инсталации

    Във всички области на индустрията се налага отопление, охлаждане, изпарение, кондензиране и др. процеси. В много от тези процеси използването на някакъв вид топлообменник е необходимост, а използването на споен топлообменник често е най доброто решение.

  • Споени топлообменници за отоплителни инсталации

    Всяка съвременна отоплителна инсталация има в себе си топлообменник. Най често се използват споени пластинчати топлообменници поради малките си размери, ниска цена, лесен монтаж и висока ефективност. SWEP предлага различни модели и размери в зависимост от мощността и областта на приложение.

  • Споени топлообменници за хладилна и климатична техника

    Всяка сграда има нужда от отопление и охлаждане. Всяка една отоплителна или охладителна инсталация има нужда от топлообменник. В съвременната хладилна климатична техника използването на споени пластинчати топлообменници е част от стандартното оборудване. Споените топлообменници имат ниска себестойност, голяма топлообменна площ и малки габаритни размери.