Информация за разглобяеми топлообменници Alfa Laval

Топлообменниците служат да се пренесе топлина или студ под формата на  енергия от един флуид на друг. В процеса на предаване, прехвърляне, на топлина единия флуид се загрява а другия се охлажда. Когато говорим за течности най чето се използват пластинчати топлообменници. Един от най често използваните под видове на пластинчатите топлообменници това са разглобяемите пластинчати топлообменници. При разглобяемите топлообменниците гарантирането на плътност става чрез монтаж на междинни уплътнения между всеки две пластини. В зависимост от приложението на разглобяемия топлообменник се определя типа на уплътненията, химически състав на неръждаемата стомана използвана за пластините и крайните плочи. За пластините най често се използва стомана A316. В зависимост от областта на приложение за направата на пластините се ползват също титани, хром и различни други добавки гарантиращи дългата и безпроблемна работа на топлообменника. Рамките, страничните плочи най често се правят от чугун, но според нуждите те могат да бъдат изработени от алуминий, хромирани стомана и различни други добавки гарантиращи корозионна устойчивост, киселинно устойчивост и устойчивост на различни химикали и препрата използвани в индустрията.

При разглобяемите пластинчати топлообменници няма смесване на флуидите. Двата флуида се движат от двете страни на пластината. Чрез подходяща комбинация на уплътненията се определя от къде да се разминават потоците за постигане на максимален ефект и максимално използване на топлообменната повърхност. Профила на пластините е така проектиран, че да предизвика максимална турболенция в двата флуида за да се получи максимална ефективност в топлообменника.

Предимство на един разглобяем топлообменник пред споения е възможност да се добавят пластини и по този начин да се увеличава капацитета му без да се налага се подменя съществуващ топлообменник. Другото предимство е възможността да се разглоби и да се почисти. Това им предимство ги прави особено подходящи за използване в съоръжения за хранително вкусовата, текстилна промишленост и навсякъде където има опасност от замърсяване и запушване на топлообменника.

Модели на разглобяеми пластинчати топлообменници Alfa LavalT8, M10, M15, M3, M30, M6, MA30, MX25, T2, T20, T35, T35S, T45, T5, T50, TL10, TL15-B, TL3, TL35, TL6, TS20, TS50, TS6, AlfaCond 400, AlfaCond 600, AlfaCond 800