Централна климатизация

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ8A

  Цена 16000,00 лв. с ДДС Мощност на охлаждане 20 KW, мощност на отопление 22,4 KW. Работни режими – отопление, охлаждане, загряване на вода за битови нужди БГВ

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHBRD016ABY1

  Хидробокс само отопление EKHBRD016ABY1 Цена: 9 950,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHBRD014ABY1

  Хидробокс само отопление EKHBRD014ABY1 Цена: 9 580,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHBRD016ABV1

  Хидробокс само отопление EKHBRD016ABV1 Цена: 9 960,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHBRD014ABV1

  Хидробокс само отопление EKHBRD014ABV1 Цена: 9 670,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHBRD011ABV1

  Хидробокс само отопление EKHBRD011ABV1 Цена: 9310,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHVMYD80A

  Хидробокс отопление и охлаждане EKHVMYD80A Цена: 9 780,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHVMYD50A

  Хидробокс отопление и охлаждане EKHVMYD50A Цена: 9500,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHVMRD80A

  Хидробокс само отопление EKHVMRD80A Цена: 8 850,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EKHVMRD50A

  Хидробокс само отопление EKHVMRD50A Цена: 8 570,00 лв. с ДДС без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ16A

  Термопомпа за отопление и охлаждане DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ16A Мощност в режим охлаждане 40 KW. Мощност в режим отопление 44,8 KW. Цена: 26 540,00 лв. с ДДС, без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ14A

  Термопомпа за отопление и охлаждане DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ14A Мощност в режим охлаждане 35,0 KW. Мощност в режим отопление 39,2 KW. Цена: 23 210,00 лв. с ДДС, без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ12A

  Термопомпа за отопление и охлаждане DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ12A Мощност в режим охлаждане 30 KW. Мощност в режим отопление 33.6 KW. Цена: 19 240,00 лв. с ДДС, без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ10A

  Термопомпа за отопление и охлаждане DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ10A Мощност в режим охлаждане 25.0 KW. Мощност в режим отопление 28 KW. Цена: 17 580,00 лв. с ДДС, без включен монтаж

 • DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ8A

  Термопомпа за отопление и охлаждане DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE EMRQ8A Мощност в режим охлаждане 20 KW. Мощност в режим отопление 22,4 KW. Цена 16 580,00 лв. с ДДС, без включен монтаж

Daikin Altherma Flex Type е съвременно решение на въпросите свързани с отоплението, охлаждането и загряването на гореща вода за битови нужди. Daikin Altherma Flex Type е решение което ни помага да намалим влиянието на непрекъснато растящите цени на енергоносителите и неприемливо високото вредно въздействие върху околната среда на конвекционалните източници на отопление – котли на твърдо гориво (дърва, въглища, брекети и др.), котли на течни горива (нафта, мазут, газьол и др.).

Daikin Altherma Flex Type е система за централно отопление и охлаждане  с възможност за индивидуално отопление, охлаждане и загряване на топла вода за битови нужди за жилищни кооперации и многофамилни къщи. Технологията на Altherma Flex Type позволява по едно и също време различни потребители да имат режим на отопление и режим охлаждане.

Вътрешното тяло е високо ефективна двустъпална хладилна машина, ползваща най новите технологии и разработки на Daikin Altherma

Предимство на използването DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:

 • Възможност за модулна система - Eдно или повече външни тела + няколко вътрешни тела 
 • Външно тяло: VRV® технология на Daikin
 • Модулна гъвкавост
 • Инверторни компресори
 • Рециклиране на топлина
 • Малка заемана площ, бърз монтаж
 • Монтаж на външно тяло
 • Безшумна работа
 • Лесно и гъвкаво разпределение на разходите
 • Различни работни режими – отопление, охлаждане, загряване на вода за битови нужди БГВ