Централна климатизация

Daikin Altherma Flex Type е съвременно решение на въпросите свързани с отоплението, охлаждането и загряването на гореща вода за битови нужди. Daikin Altherma Flex Type е решение което ни помага да намалим влиянието на непрекъснато растящите цени на енергоносителите и неприемливо високото вредно въздействие върху околната среда на конвекционалните източници на отопление – котли на твърдо гориво (дърва, въглища, брекети и др.), котли на течни горива (нафта, мазут, газьол и др.).

Daikin Altherma Flex Type е система за централно отопление и охлаждане  с възможност за индивидуално отопление, охлаждане и загряване на топла вода за битови нужди за жилищни кооперации и многофамилни къщи. Технологията на Altherma Flex Type позволява по едно и също време различни потребители да имат режим на отопление и режим охлаждане.

Вътрешното тяло е високо ефективна двустъпална хладилна машина, ползваща най новите технологии и разработки на Daikin Altherma

Предимство на използването DAIKIN ALTHERMA FLEX TYPE:

  • Възможност за модулна система - Eдно или повече външни тела + няколко вътрешни тела 
  • Външно тяло: VRV® технология на Daikin
  • Модулна гъвкавост
  • Инверторни компресори
  • Рециклиране на топлина
  • Малка заемана площ, бърз монтаж
  • Монтаж на външно тяло
  • Безшумна работа
  • Лесно и гъвкаво разпределение на разходите
  • Различни работни режими – отопление, охлаждане, загряване на вода за битови нужди БГВ