Централна климатизация

Височина на вратата до макс. 3,00 м.