Централна климатизация

Макс. ширина на вратата до 2,5 м.