Централна климатизация


CSRN-XHE CP2

 • CSRN-XHE ClivetPack – въздухоохлаждаеми покривни централи тип “Roof top” с дебит от 16000 m3/h до 40000 m3/h, разполагаем напор до 570 Ра и пресен въздух до 30%

Мощност

 • От 155 kW до 375 kW

Хладилен агент

 • R410A

Аксесоари

 • Допълнителен воден нагревател
 • Модулиращ 3-пътен вентил
 • Електрически нагреватели
 • Филтри F7
 • Електростатични филтри
 • Free-Cooling
 • Устройство за работа при ниски външни температури
 • RS485 комуникационен порт 
 • Фазоуказател
 • Манометри за високо и ниско налягане
 • Антивибрационни тампони
 • Управление на температурата и влажността с вградени сензори
 • Отоплителна секция с директно изгаряне на газ

Проектна спецификация

 • Покривна централа тип “Roof top”. Комплект микропроцесорен контрол на работните режими, защита и антивибрационни опори. Хладилен агент R410A. Серия ClivetPack - CLIVET, модел CSRN-XHE