Вентилация

Рекуператори за вентилационни системи DAIKIN VAM FA7 - подаване на пресен въздух и рекуперация без допълнителна обработка на подавания пресен въздух.