Вентилация

  • DAIKIN VKM 50GB

    Цена: 4800.00 лв с ДДС без включен монтаж

  • DAIKIN VKM 80GB

    Цена: 6700.00 лв с ДДС без включен монтаж

  • DAIKIN VKM 100GB

    Цена: 7650.00 лв с ДДС без включен монтаж

Рекуператори за вентилационни системи DAIKIN HRV PLUS VKM G за подаване на пресен въздух с рекуперация и с възможност за допълнителна обработка на подавания пресен въздух - отопление и охлаждане