Вентилация

  Рекуператорите Lossnay на Mitsubishi Electric са високоефективни системи за подаване на пресен въздух в жилищни помещения. Системата снабдява помещението с пресен въздух, като същевременно застоялия въздух се отвежда от стаята и си отдава топлинната енергия по постъпващия пресен външен въздух по енергийно ефективен начин. Възстановяването както на латентната, така и на осезаемата топлина осигурява комфортна вътрешна среда, намаляват се топлинните загуби и се намаляват енергийните разходи.

  Предимства на рекуператори Mitsubishi Lossnay

  • Високоефективна вентилация
  • Подобрява качеството на въздуха
  • Ефективно топлинно възстановяване
  • Ниски шумови нива
  • Лесен монтаж
  • Пълен топлообмен
  • Нисък разход на енергия
  • До 79% топлинно регенериране
  • Ниска/висока скорост на вентилатора