Вентилация

  Висококо ефективни рекупратори DAIKIN за офис сгради, заведеня, ресторанти, апартаменти и къщи

  Предимства при използване на високоефективни енергоспестяващи рекуператори DAIKIN VAM

  • Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления
  • Възможно свободно охлаждане “Free cooling”, когато външната температура е по-ниска от стайната температура (напр. пред нощта)
  • Ниска консумация на електроенергия благодарение на специално разработен правотоков електромотор на вентилатора
  • По ниски загуби на енергия от свръхвентилация, като запазва качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за СО2
  • Може да се използва самостоятелно или като част от система с DAIKIN VRV®
  • Голямо разнообразие от вътрешни тела: дебит на въздушен поток от 150 до 2 000 м³/ч - VAM150FA8VE1, VAM250FA8VE1, VAM350FB7VE, VAM500FB7VE, VAM650FB7VE, VAM800FB7VE, VAM1000FB7VE, VAM1500FB7VE, VAM2000FB7VE
  • Високо ефективни филтри, с клас на филтрация F6 ,F7, F8
  • Лесен и бърз монтаж благодарение на лесно регулиране на номиналния дебит на въздушния поток, затова има по-малка потребност от регулиращи клапи в сравнение с традиционния монтаж.
  • Специално разработен топлообменник от високоефективна хартия (НЕР)
  • Липсва необходимост от дрениране
  • Цялостно решение за свеж въздух със захранване от Daikin за VAM / VKM и електрически нагреватели