Вентилация

Рекуператори за вентилационни системи DAIKIN HRV PLUS VKM GM за подаване на пресен въздух с рекуперация и с възможност за допълнителна обработка на подавания пресен въздух - отопление, охлаждане и овлажняване с пара