Вентилация

  • DAIKIN VKM 50GBM

    Цена: 5800.00 лв с ДДС без включен монтаж

  • DAIKIN VKM 80GBM

    Цена: 7199.00 лв с ДДС без включен монтаж

  • DAIKIN VKM 100GBM

    Цена: 8999.00 лв с ДДС без включен монтаж

Рекуператори за вентилационни системи DAIKIN HRV PLUS VKM GM за подаване на пресен въздух с рекуперация и с възможност за допълнителна обработка на подавания пресен въздух - отопление, охлаждане и овлажняване с пара