Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди

Системата KAN-therm предлага конструктивни решения за изграждане на инсталации за подово отопление и охлаждане. В зависимост от техниката за закрепване на тръбите, вида и конструкцията на термоизолацията, както и своето предназначение, могат да се изброят следните цялостни системи:

 • Система KAN-therm Tacker
 • Система KAN-therm Profil
 • Система KAN-therm Push Platinum
 • Система KAN-therm Push
 • Система KAN-therm Press LBP
 • Система KAN-therm PP
 • Система KAN-therm Steel
 • Система KAN-therm Inox
 • Система KAN-therm Steel Sprinkler
 • Система KAN-therm Inox Sprinkler
 • Система KAN-therm Rail
 • Система KAN-therm TBS
 • Система KAN-therm Football