Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди

Системите на водно, нискотемпературно подово отопление и охлаждане, използващи повърхността на подове и стени като източник на топлина (или охладител) в помещението, стават все по-популярни. Увеличението на цените на енергията принуждава потребителите да използват съвременни отоплителни системи и уреди, които са по – икономични в експлоатация и са в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

Изборът на този способ за отопление се основава на високата му енергийна ефективност и създавания комфорт. Благодарение на оптималното разпределение на температурата в помещенията , топлинният комфорт се постига при по-ниска температура на въздуха, което води до намаляване на топлинните загуби на енергия.

Ниската температура за захранване на инсталацията също е предпоставка за увеличаване на енергийната ефективност. Дори и 2 години експлоатация  могат да бъдат достатъчни за пълната възвращаемост на инвестиционните разходи! Подовото отопление може да бъде един от най-евтините начини за отопляване на помещенията.

Система KAN-therm предлага множество модерни технически решения, даващи възможност за изграждане на енергоефективни и дълготрайни системи за водно подово отопление и охлаждане. Дава възможност да се изгради практически всяка, даже много нетипична подово, стенна или таванна инсталация, както и отопление на външни площи.