Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди

   

  Естетика и комфорт в помещенията 

  Всички елементи на системата са „скрити“ в структурата на строителни прегради т.е. в подове, стени или тавани. Поради тази причина става възможно свободно аранжиране на вътрешното пространство на отопляемо или охлаждаемо помещение – топлина или хлад се чувства само в място на пребиваване. Освен това, топлият под ни позволява да ходим боси, без да изпитваме неприятно чувство на студ.

  Здраве  

  Системите на подовото отопление и охлаждане създават най-близко до идеалното за човешкия организъм разпределение на температурата в помещението.

  Хигиеничност

  При подовите системи отоплението или охлаждането в помещението се осъществяват на принципа на топлинното излъчване. Липсата на конвекция на въздуха в помещението , елиминира процеса на образуване на петна от опушване по стените, получаващи се от движение на прах , който се натрупва по повърхността на радиаторите. Благодарение на това, такива отоплителни системи се препоръчват за хора с алергии, като и за помещения, където пребивават малки деца.

  Енергийна топлинна ефективност

  Инсталациите за подово отопление са нискотемпературни отоплителни системи, работещи с модерни, енергоефективни  топлинни източници , такива като кондензационни котли и термопомпи. В сравнение с конвекционалното отопление , температурата на въздуха в помещението е по-ниска , като се спазва същия топлинен комфорт. Тези свойства на отоплителната система гарантират значителни икономии, благодарение на понижаване на сезонното потребление на топлинна енергия, в сравнение с радиаторното отопление.

  Стабилност

  Експлоатационният живот на нискотемпературните отоплителни и охлаждащи системи надвишава 50 години и надхвърля живота на самите топлинни източници.

  Безопасност

  Благодарение на възможността на подовите системи да подгряват външни площи, такива като паркинги, подходи към гаражи, комуникационни трасета, стълбища и тераси, те могат безопасно и комфортно да се използват и през зимния период.

  Универсалност

  Подовите системи с успех могат да се използват в едно и многофамилното строителство, в обществени сгради, спортни съоръжения , както и при много високи сгради. Високо ефективни са инвестициите, вложени в исторически и сакрални обекти, напр. за подово отопление на храмове и църкви.