Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди

  ЗА MITSUBISHI ELECTRIC

  Профил на MITSUBISHI ELECTRIC GROUP

  Mitsubishi Electric Group работи на корпоративния принцип с цел да допринесе за създаването на жизнено и богато общество чрез разширяване на технологиите, услугите и творческите сили, в качеството си на лидер в производството и продажбата на електрическо и електронно оборудване, което се използва в енергийните и електрически системи, електронни приспособления и домакински електроуреди.

  Корпоративна мисия

  Mitsubishi Electric Group непрекъснато ще подобрява своите технологии и услуги, като влага креативност във всички аспекти от своя бизнес. По този начин допринасяме за подобряване качеството на живот в обществото ни. С тази цел, всички членове на Групата ще преследват постигането на следните седем водещи принципа.

  Седем водещи принципа

  1. Доверие - Установяване на връзки, в основата на които стои доверието с всички акционери, основаващи се на взаимно доверие и уважение.
  2. Качество - Осигуряване на най-добрите продукти и услуги с ненадминато качество.
  3. Технологии - Създаване на нови пазари чрез насърчаване на проучванията и разработването на продуктите, както и поощряване на технологичните иновации.
  4. Обществено съзнание – Допринасяне към развитието на групите и обществата като цяло в ролята на играч на световната сцена.
  5. Етика – Спазване на високи етични стандарти по отношение на всички усилия.
  6. Околна среда - Уважение към природата и стремеж за защита и подобряване на околната среда на глобално равнище.
  7. Растеж – Честно придобитите печалби поставят основите за бъдещ растеж.

  Лого

  Символ за качество и сигурност

  Трите диаманта от знака на Mitsubishi отбелязват 130 години традиция, доверие и лоялност към потребителите навсякъде по света. Запазването на този символ за качество и сигурност на услугите и продуктите е основен приоритет на всички компании на Mitsubishi по света.

  Корпоративно мото

  Корпоративното мото на Mitsubishi Electric Group, „Промяна към по-добро”, представя нашата цел и стремеж към постигане на „нещо по-добро”, като в същото време продължаваме да се променяме и растем. Това е мото, което обещава „създаване на по-добро утре” за нашите клиенти чрез инициативност от страна на всеки един от нашите служители, които се стремят да стават „по-добри” и имат всекидневната цел да „подобрят технологиите, услугите и креативността”, както е посочено и в нашата корпоративна философия.

  Осъществяване на балансирано корпоративно управление

  „Промяна към по-добро”, нашето корпоративно мото, съдържа в себе си всичко, на което ние държим, и описва стремежа към по-светло бъдеще за обществото, индустрията и всекидневния живот чрез иновациите.

  Неизменната последователност при постигане на иновации и разумните действия създават солидна управленска структура, подсилена от балансирани управленски инициативи, които се основават на три ключови гледни точки: Растеж; Рентабилност и Ефективност; Стабилност.

  В същото време, ние активно поощряваме корпоративните социални отговорности - инициативи, основаващи се на корпоративната ни мисия и седемте водещи принципа. Наш ключов приоритет е спазването на етиката и законите чрез засилване на вътрешния контрол, за да се подсигури съответствие с мерките, които се прилагат в цялата група консолидирани фирми на Mitsubishi Electric. Също така, ние работим усърдно за опазване на околната среда. Сред множеството инициативи, ние се стремим да намалим нивото на CO2 емисиите и да насърчим обществото към рециклиране, като част от програмата „Визия за околната среда 2021”.

  С цел да осигурим това, ние продължаваме да отговаряме на очакванията на акционерите, предприели сме реформи, които насочват развитието ни към мрежа от високо конкурентни електрически-електронни бизнеси, като в същото време финансираме обединения – допълнително увеличаващи корпоративната ни стойност.

  История на корпорацията Mitsubishi Electric

  Историята на Mitsubishi Electric е историята за развитието на съвременна Япония. Компанията е основана през 1921г., когато Mitsubishi Shipbuilding Co. (в момента MHI LTD) създава Mitsubishi Electric Corporation със завода си в Кобе, Япония, за електрически мотори за презокеански плавателни средства.

  През 30-те години на 20 век Mitsubishi Electric започва производство, инсталация и поддръжка на асансьори и ескалатори, както и производството на електрозахранващо оборудване. Компанията продължила да расте и да се разширява с бърза крачка и до 1960г. се издига като една от най-иновативните компании за производство на разнообразно електрическо оборудване в Япония. В началото на 60-те години компанията също така обръща внимание на екологично осъзнати производствени техники – години преди грижата за опазване на околната среда да се превърне в основен проблем.

  През следващите две десетилетия компанията започва да се разширява в чужбина, като тя е иноватор в развитието на компютрите, напреднали системи за климатизация, автомобилна електроника, сателити, основаващи се на фотоелектрическа технология и създаване на енергия чрез атомно захранване.

  От 1980г. до днес, скоростта, с която Mitsubishi Electric представя и подобрява тези пробивни технологии и продукти в полза на обществото, индустрията и хората като цяло, е поразителна. Тези технологии включват първите в света широкообхватни LED екрани за спортни стадиони, най-големия CRT телевизионен екран за потребителския пазар, първия спираловиден ескалатор, антенната технология, която стои в основата на първата в света реклама за Интернет обслужване на полети и много други.

  Днес Mitsubishi Electric е глобален гигант, оперирайки в 35 страни, с над 100,000 служители и консолидирани нетни продажби за повече от 32 милиарда долара /Годишен доклад 2007/.

  MEQ

  Различни с качеството на Мицубиши

  По-добра работа, по-ниска консумация на енергия и по-дълъг живот

  За Мицубиши никога не е било достатъчно просто да отговарят на пазарните стандарти, независимо колковисоки са те. Когато става въпрос за комфорт, ефективност и издръжливост,Мицубиши Електрик винаги изпъква пред конкуренцията. Става дума за MEQ – Качество Мицубиши Електрик. Товапросто е един различен стандарт, който създава водещи продукти в индустрията.Климатици, които възвръщат инвестицията Ви с дълъг живот и ниска консумация на енергия.

  Издръжливи вътрешни и външни тела

  Здрава конструкция, сурови тестове, дълъг живот

  Ние подлагаме вътрешните и външните тела на климатиците на сурови тестове за издръжливост – включително температури, каквито рядко се срещат където и да било в света. Целта ни е да подсигурим минимум 10 години безпроблемна работа на продукта, като по този начин защитим и Вашата инвестиция. А за да Ви дадем сигурност и след изтичането на този период, подсигуряваме резервни части за всички модели цели 11 години след спирането им от производство.