Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди

    Система KAN-therm

    Оптимална и завършена инсталационна мултисистема, включваща най-новите взаимодопълващи се решения в областта на инженерното оборудване на вътрешно водоснабдяване и отопление, противопожарни технилогични и инсталации.

    Това е перфектната реализация на визията за универсална система, която е плод на многогодишен опит и страст на конструкторите на KAN, строг контрол на качеството на суровините и крайните продукти и най-накрая - ефективно разбиране нуждите на пазара, отговарящо на изискванията на устойчивото строителство.